One Dups Bilgisayar Programlamaya dair Her şeyi bulabileceğiniz , Özgün konulu bir sitedir.

Son Konular

Post Top Ad

Your Ad Spot

30 Eki 2017

SQL Veritabanı Değişken Kullanımı

Değişken tanımlamak birçok noktada işimize yarayacak bir özelliktir .
Değişken tanımlarken gerekli komutlar;

DECLARE      = Değişkenlerin veri türünü seçip belirttiğimiz yer.
SET                  = Değişkenlere sabit değer atarken kullanacağımız yer.
SELECT         = Değişkenleri veri tabanındaki kolonlarla bağladığımız yer.
FROM             = Veri tabanındaki tabloyu çağırmak için kullanılır.
WHERE          = Neyi aradığımızı belirtiriz.
PRINT             = Herhangi bir şeyi yazdırmak için kullanılır.
CONVERT      = Veri Türünü değiştirmede yardımcı olur.
INSERT           = Veri eklemek de yardımcı olan komut.

Ürünler tablosundaki ürün numarası 15 olan ürünü değişkenler yardımıyla yazdırdık.

DECLARE @no int, @ad nvarchar(40),@fiyat money, @miktari smallint
  set @no=15
  select @ad=ÜrünAd,@fiyat=BirimFiyat, @miktari=StokMiktarı
  From Ürünler
  where ÜrünNo=@no
  print 'Ürün Numarası:'+ convert (varchar,@no) + ', Fiyat:'+Convert (varchar,@fiyat) + 
  ', Miktari '+ Convert(varchar,@miktari)

Değişken Kullanarak veri ekleyelim...

DECLARE @no int, @ad nvarchar(40),@fiyat money, @miktari smallint, @bbm nvarchar(25) ,@tkn bit

 set @no=214
 set @ad='Kardelen'
 set @bbm='1 deste'
 set @fiyat=44.4
 set @miktari=75
 set @tkn = 1 
  INSERT INTO Ürünler(ÜrünNo,ÜrünAd,BirimBaşınaMiktar,BirimFiyat,StokMiktarı,Tükendi)
  values (@no,@ad,@bbm,@fiyat,@miktari,@tkn)

Değişken kullanarak veri değiştirme...DECLARE @adEski nvarchar(40),@adYeni nvarchar(40), @fiyat money, @miktari smallint

set @adEski='Güz Çiğdemi'
set @adYeni='Çiğdem'
set @fiyat=28.75
set @miktari=50
Update Ürünler
set ÜrünAd=@adYeni,BirimFiyat=@fiyat,StokMiktarı=@miktari
Where ÜrünAd = @adEskiHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar