One Dups Bilgisayar Programlamaya dair Her şeyi bulabileceğiniz , Özgün konulu bir sitedir.

Son Konular

Post Top Ad

Your Ad Spot

21 Mar 2018

PHP Genel Kodlar ( Vize Çıkabilecek Sorular )Bu konuda Soru Cevap üzerinden ilerleyeceğiz...

Sayfaya yazdırdığımız "OneDups" yazısını PHP yardımıyla Renklendirelim


<?php
 $renk="blue";
?>
<font size="7" color="<?php echo $renk;?>">
  OneDups
</font>

PHP Satırında rengi bir değişkene atarak font satırında değişkeni çağırdık.

Sunucumuzda ki PHP Özelliklerini Öğrenebilmemiz için hangi kod kullanılır ?

<?php
  phpinfo();
?>
PHP Kodlarıyla 4 Farklı veri türünde Değişken Tanımlayınız ve Yazdırınız

<?php
$metin="ABC"; #String Türünde Değişken
$x=5;     #Integer Türünde Değişken 
$y=10.90;   #Double Türünde Değişken
$z=true;   #Bit Türünde Değişken
  
echo $metin;
echo "<br>";
  
echo $x;
echo "<br>";
  
echo $y;
echo "<br>";

echo $z;
echo "<br>";

PHP Satırında Açıklama Satırı Nasıl Yazılır?

<?php
  //Açıklama Satırı
  
  #Açıklama Satırı
  
  /*Uzun
   Açıklama 
   Satırı
  */
?>
PHP Satırında Yazı Nasıl Yazdırırız?
<?php
  echo "www.OneDups.com";
  echo 'www.OneDups.com';
?>
PHP Satırında Değer atanmış değişkeni Yazdır?
<?php
$puan=49.95;
echo "Skor değeri $puan olarak ölçüldü.<br>";
echo 'Skor değeri $puan olarak ölçüldü.<br>';

$vize=90;
echo "\$vize değişkeninin değeri $vize'tır."; 
#Değişkenin başındaki \ ters slash yardımıyla değişken 
#özelliğini pasif hale getirdik
?>

PHP Satırında 4 işlem Yaptırınız.
<?php
$sayi1=7;
$sayi2=4;

echo "$sayi1 kere $sayi2 eşittir $sayi1*$sayi2 eder.<br>";
 
echo $sayi1 . " kere " . $sayi2 . "eşittir " . $sayi1*$sayi2." eder.<br>";

echo "$sayi1 artı $sayi2 eşittir " . $sayi1+$sayi2 . " eder.<br>";

echo '$sayi1 eksi $sayi2 eşittir ' . $sayi1-$sayi2 . ' eder.<br>';

echo $sayi1 .' bölü '.$sayi2.' eşittir ' . $sayi1/$sayi2 . ' eder.<br>';

?>

Yaptığımız bu işlemin çıktısı

7 kere 4 eşittir 7*4 eder.
7 kere 4eşittir 28 eder.
11 eder.
-4 eder.
7 bölü 4 eşittir 1.75 eder.
Şeklindedir..

PHP Satırında Değişken ve Dizi Tanımlayıp yazdırın.

<?php
 
$a=10;
$b=5.9;
$c=true;
$d="Merhaba";
$e=array(10,20,30,40,50);
var_dump($a);
var_dump($b);
var_dump($c);
var_dump($d);
var_dump($e);
 
?>
String bir fonksiyon tanımlayıp uzunluk ,4. harfi ve son harfini yazdır.
<?php
$metin="KAAN KARABIYIK www.OneDups.com";
$uzunluk=strlen($metin);
echo $uzunluk;
  
// Bu stringin 4nci harfini çıktı almak istiyoruz.. 
echo $metin[3];

//son harfi 
echo $metin[$uzunluk-1];
 
?>
PHP Satırındaki bir metni 6. harften sonra 3 harf yazdır.
<?php
function parcala($string,$basla,$adet)
{
  echo $basla." .harften itibaren ".$adet." tane harf :<br>";

  for($i=$basla-1; $i<=$basla+$adet-2; $i++)
 echo $string[$i];  
}

$metin="KAAN KARABIYIK www.OneDups.com";
parcala($metin,6,3); // çıktı : KAR
?>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar