One Dups Bilgisayar Programlamaya dair Her şeyi bulabileceğiniz , Özgün konulu bir sitedir.

Son Konular

Post Top Ad

Your Ad Spot

17 Mar 2018

PHP Font , Array ve DöngüHTML Dilindeki fontları PHP dilinde ECHO komudunun içerisine yazılır Örnek Olarak
<?php
  echo "<h1>OneDups</h1>";
  echo "<h2> OneDups </h2>";
  echo "<h3> OneDups </h3>";
  echo "<h4> OneDups </h4>";
  echo "<h5> OneDups </h5>";
  echo "<h6> OneDups </h6>";
?>

Bir Döngü Yardımıyla OneDups yazısını 6 sefer yazdıralım ve her seferinde boyu büyüsün
Bunun İçin ilk başta FOR döngüsünden yardım alalım ve <h1> tagını değişken ile 1 er arttıralım
<?php
  for($i=1; $i<=6; $i++)
  {
 echo "<h$i>MYO</h$i>";
  }
?>

Array Konusunu bir örnek üzerine anlatalım ...
Öncelikle bir Dizi tanımlayalım ;
<?php 
   $sayilar = array(10,20,30,40,50);
   $elemansayisi=count($sayilar);
?>
Sonraki örneklerde kullanmak açısından eleman sayısını count yardımıyla tanımladık.
Tüm Kodlama Dillerinde Olduğu gibi Dizinin İlk Elemanı 0 dan başlar !!!
Yeni Bir Dizi Oluşturalım ve elemanların hepsini yazdıralım...
<?php
$notlar[0]=50;
$notlar[1]=40;
$notlar[2]=60;
$notlar[3]=70;
$notlar[4]=10;

for($i=0; $i<=count($notlar)-1; $i++)
 echo $notlar[$i];
?>

Notlar Dizisindeki Elemanları FOR Döngüsü sayesinde yazdırdık.

Yeni bir Döngü Oluşturup 1 elemanı yazdıralım .

<?php
  $sayilar2 = array(0=>10, 1=>20, 2=>30, 3=>40, 4=>50);
  echo $sayilar2[3]; //çıktı: 40
?>

Notlar Dizisindeki tüm elemanları FOREACH Yardımıyla Yazdıralım.

<?php
  foreach($notlar as $x)
  {
 echo $x;
  }
?>

Notlar Dizisindeki Elemanları İndisleriyle beraber yazdıralım...
<?php
  foreach($notlar as $ind => $x)
  {
   echo $ind." indisli dizi elemanının değeri ".$x."<br>";
  }
?>

Daha net anlayabilmeniz için For Döngüsüyle Yapalım
<?php
  for($i=0; $i<=count($notlar)-1; $i++)
  {
   echo $i." indisli dizi elemanının değeri ".$notlar[$i]."<br>";
  }
?>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar