One Dups Bilgisayar Programlamaya dair Her şeyi bulabileceğiniz , Özgün konulu bir sitedir.

Son Konular

Post Top Ad

Your Ad Spot

7 Kas 2017

NetBeans Soru Cevap
Mavi olarak işaretlediklerim kesin olmayan sonuçlarıdır!
Aşağıdaki çoğu sorunun konu anlatımları mevcuttur. Konu Anlatım için Tıkla

Dikdörtgen alanını,çevresini,hesaplayan dikdörtgen tüm bilgilerini label de yada konsolda göstermek için karakter katarına dönüştüren metotlara sahip dikdörtgen sınıfını yazınız.


  public int En;
  public int Boy;
  
  public int Cevre(){
    int cevre =2*(En+Boy);
    return cevre;
  }
  
  public int Alan(){
    int alan =En*Boy;
    return alan;
  }
  public String Alanyaz(){
    String mesajalan="<html><p>Eni :"+ String.valueOf(En)+", Boyu: "+String.valueOf(Boy)+"</p>"+"<p>Alanı: "+String.valueOf(Alan())+"</p></html>";
    return mesajalan;    
  }
  
  public String Cevreyaz(){
    String mesajcevre="<html><p>Eni :"+ String.valueOf(En)+", Boyu: "+String.valueOf(Boy)+"</p>"+"<p>Çevresi: "+String.valueOf(Cevre())+"</p>";
    return mesajcevre;   
  }

  void enBoyAta(int en, int boy) {
    if((en<=0)||(boy<=0)){
      En=0;
      Boy=0;
    }
    else{
      this.En= en;
      this.Boy = boy;
    }
  }

Aşağıdakilerden hangisi temel veri tiplerinden biri değildir?
A)int  B)double  C)String  D)char  E)float

Aşağıdakilerden hangisi nesne veri tiplerinden biri değildir?
A)int  B)Double  C)String  D)Char  E)Float

Sınıflar hangi anahtar kelime(komut) il oluşturulur?
A)class  B)new  C)import  D)metot  E){}

Aşağıdakilerden hangisi java'da sınıf içinde tanımlanan bölümlerden biri değildir?
A)Alan/Fields  B)Özellikler/Properties  C)Metotlar  D)getter metotler  E)setter metotlar

Nesneye ait bilgiler, sınıfın hangi bileşeninde depolanır/tutulur?
A)Alan  B)Özellik  C)Metot  D)getter metot  E)setter metot

Nesneye ait bilgilerin atanması/okunması, java metotlar ile gerçekleştirilir. 
A) Doğru B) Yanlış

Bir sınıftan bir nesne yaratan anahtar kelime hangisidir?
A)class  B)new  C)import  D)metot  E){}

jTextField1 den alınan değeri ondalık sayı değişkene atamak için hangi metot kullanılır?
A)toString()  B)Integer.parseInt()  C)Double.parseDouble()  D)Integer.valueOf()  E)intValue()

jTextField1 den alınan değeri tam sayı değişkene atamak için hangi metot kullanılır?
A)toString()  B)Integer.parseInt()  C)Double.parseDouble()  D)Double.valueOf()  E)doubleValue()

Nesnenin dışında erişime izin veren erişim belirleyici hangisidir?
A)public,private  B)public,protected  C)private,protected  D)public,void  E)private,void

Nesne dışında erişime izin veren erişim belirleyici hangisidir?
A)void  B)friendly C)private  D)private  E)public

Nesneye ait verinin dışarıdan gelecek yetkisiz erişim ve yanlış kullanıma karşı korunmasına ne ad verilir?
A)private  B)protected  C)kalıtım  D)kapsülleme  E)türetme

Aşağıdakilerden hangisi konsoldan giriş yapılmasına olanak verir?
Cevap = Scanner s = new Scanner(System.in)

x=(5<7);    y=(5>7);   z(5!=5);   w=(5==5);  değişkenlerden hangisi doğrudur?
A)w  B)z  C)y  D)x,w  E)x,z,w

Aşağıdakilerden hangisi özel veya/xor operatörüdür?
A) &&  B) | |  C) ^  D) !  E) ?

Aşağıdakilerden hangisi tümleyen/compliment operatörüdür?
A) &&  B) | |  C) ^  D) !  E) ~

k= (i<j) ? i : j ; Yandaki ifadede k nın değeri nedir?
A)i  B)j  C)k  D)i küçükse i değilse j  E)j büyükse j değilse i

İç içe döngülerde istenen döngüyü kırıp çıkan hangisidir?
Cevap = Break

iç içe döngülerde istenen döngüyü atlatan hangisidir?
Cevap = Continue

Çağırılmış bir alt fonksiyondan geriye değer döndüren hangisidir?
Cevap = Return

Java kullanıcı arayüzü nesnelerini barındıran kütüphane hangisidir?
Cevap = javax.swing

Hangisi 0 ile 100 arasında rasgele tam sayı üretir?
Cevap = (int)(Math.random()*100);

HATALI OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SORUYU YORUM OLARAK YAZARSANIZ SEVİNİRİM.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar