One Dups Bilgisayar Programlamaya dair Her şeyi bulabileceğiniz , Özgün konulu bir sitedir.

Son Konular

Post Top Ad

Your Ad Spot

16 Mar 2018

PHP Global Değişkenler


Süper Global Değişkenlerin listesi aşağıda Bulunmaktadır...

$_SERVER
$_GET
$_POST
$_REQUEST
$_FILES
$_COOKIE
$_SESSION

$_SERVER :

Server komutunu çağırmanın bir kaç yolu vardır temel olarak ;
 • var_dump  
 • print_r 
Komutları Kullanılır...
<?php
   var_dump($_SERVER); #Düzenli ve Renkli Olarak Sayfa Önümüze Gelir 
 <pre>
   print_r ($_SERVER); #pre komutları arasına yazılmaz ise düz yazı olarak
 </pre>         #gözükür ve renksizdir...
?>


$_GET :

URL değiştirgeleri üzerinden geçerli betiğe aktarılan değişkenlerden oluşan bir ilişkisel dizi.

Bir Örnek Yapalım ;

Bir Kutu içerisine bir isim girdiğimizde gönder butonuna basınca GET komudu 
yardımıyla URL mize veri gönderelim...
<body>
  <form action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method="GET">
   Adınız:<input type="text" name="adi">
   <input type="submit" name="gonder" value="YOLLA">
  </form>
   <?php
   if( isset($_GET["gonder"]) )
     echo "Kutunun değeri :<b>".$_GET["adi"]."</b>";
   ?> 
</body>


 Çıktımız Bu Şekilde Olur.
Burada Yaptığımız işlemin kısaca özetlersek TextBox içerisindeki veriyi 
GET metoduyla URL ye gönderdik bunun için TextBox'a bir name belirttik 
(name="adi") butona bir isim ve değer belirtelim (name="gonder" value"YOLLA")
             ÖNEMLİ OLAN KISIM 
PHP Satırı içerisindeki if komudu isset sayesinde 'içerisi tanımlıysa ve NULL 
değilse' veri döndürmemize yardımcı oluyor
  Yani Butona Basınca TextBox İçerisini Kontrol edip echo komudu ile kutu
  değerini yazdırmış olduk...

$_POST :

POST metodu GET metodu gibi Kullanılır Aralarındaki fark GET metodu URL kısmını değiştirerek veri gönderir POST metodu URL kısmını değiştirmeden veri gönderir...GET metodlu FORM<br>
<form action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method="GET">
Adınız:<input type="text" name="adi">
<input type="submit" name="gonder" value="YOLLA">
</form>


POST metodlu FORM<br>
<form action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method="POST">
Adınız:<input type="text" name="adi">
<input type="submit" name="gonder" value="YOLLA">
</form>

   <?php
    if( isset($_REQUEST["gonder"]) )
    echo "Kutunun değeri :<b>".$_REQUEST["adi"]."</b>";
   ?>
2 Farklı TextBox Oluşturduk ve ilk olanı GET ikinci olanı POST metoduyla test edersek aralarındaki farklı görmüş oluruz...
Bir Örnek Yapalım


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar